အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၁၉၃ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်
:
WASH in School (သန့်ရှင်းကြယ်) စီမံကိန်းမြို့နယ်အဆင့် ဆရာဖြစ်သင်တန်းဖွင့်
ဖုန်းနံပါတ်
:
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
ဌာနအမည်
:
ကယားပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၈၃ - ၂၂၉၉၇
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
လိပ်စာ
:
ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။
ဌာနအမည်
:
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇ - ၅၉၀၅၈၆
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
mponews2018@gmail.com
လိပ်စာ
:
သမ္မတအိမ်တော်၊ နေပြည်တော်။
ဌာနအမည်
:
ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၂ - ၄၀၃၆၆၃၄
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
rector@ummdy.com
လိပ်စာ
:
လမ်း (၃၀)၊ ၇၃ x ၇၄ ကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်
:
မြန်မာ့လယ်ယာဖွံဖြိုးရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်)၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၁ - ၂၅၃၁၈၀၊ ၀၁ - ၃၉၁၂၃၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
messenger.madb@e-mopf.gov.mm, madb2642@gmail.com
လိပ်စာ
:
အမှတ်၂၆/၄၂၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
HOT NEWS
January 4,