အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၁၉၃ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်           :
WASH in School (သန့်ရှင်းကြယ်) စီမံကိန်းမြို့နယ်အဆင့် ဆရာဖြစ်သင်တန်းဖွင့်
ဖုန်းနံပါတ်            :
အီးမေးလ်လိပ်စာ   :
လိပ်စာ                 :
ဌာနအမည်           :
ကယားပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်            :
၀၈၃ - ၂၂၉၉၇
အီးမေးလ်လိပ်စာ   :
လိပ်စာ                 :
ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။
ဌာနအမည်           :
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
ဖုန်းနံပါတ်            :
၀၆၇ - ၅၉၀၅၈၆
အီးမေးလ်လိပ်စာ   :
mponews2018@gmail.com
လိပ်စာ                 :
သမ္မတအိမ်တော်၊ နေပြည်တော်။
ဌာနအမည်           :
ဆေးတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန
ဖုန်းနံပါတ်            :
၀၂ - ၄၀၃၆၆၃၄
အီးမေးလ်လိပ်စာ   :
rector@ummdy.com
လိပ်စာ                 :
လမ်း (၃၀)၊ ၇၃ x ၇၄ ကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဌာနအမည်           :
မြန်မာ့လယ်ယာဖွံဖြိုးရေးဘဏ် (ရုံးချုပ်)၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
ဖုန်းနံပါတ်            :
၀၁ - ၂၅၃၁၈၀၊ ၀၁ - ၃၉၁၂၃၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ   :
messenger.madb@e-mopf.gov.mm, madb2642@gmail.com
လိပ်စာ                 :
အမှတ်၂၆/၄၂၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။