အလုပ်သမားရေးရာ

၁၀ လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • naypyitaw form

   အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်


  • အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံ

   ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန


  • ယဉ်မောင်းခေါ်ခြင်း

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • Application form for job vacancy

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • PD Form

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံ

   စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန


  • ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(အစိုးရ)၌ အငယ်တန်းစာရေးခေါ်ယူခြင်း


  • အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားရန် ဖောင်ပုံစံ

   ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • ဖောင်ပုံစံ

   လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန


  • အငယ်တန်းစာရေးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

   တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန


   အငယ်တန်းစာရေးလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

အထူးသတင်း