စိုက်ပျိုးရေး

လျှောက်လွှာပုံစံများ


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ရန်

   တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများ


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်

   မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်

   ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ


အထူးသတင်း