လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၁၅၆ ခု


အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့သို့အမှု မိတ္တူ ကူးယူရာတွင်လျှောက်ထားရန် မိတ္တူလျှောက်လွှာ ပုံစံ

အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့

Application Testing Form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test Form_30.8.19

ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန

Thaidd5 test upload file 29082019

ကော်မရှင်နှင့်ကော်မတီများ

Testing Form Upload

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Testing_Form_19.8.19

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

Testing for Form dma

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test Form

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test form 3

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Test form1 (ဖောင်ပုံစံ 1)

အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ

HOT NEWS
January 4,
  • နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနှင့် အသက် ၆၅ နှစ်နှင့်အထက် ရှိသူများအား ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပေး
  • နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့ ၌ ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံ