Latest News

မြေငလျင်သတင်း

Ministry of Transport and Communications / Posted on October 26, 2021

မြေငလျင်သတင်း

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

Ministry of Transport and Communications / Posted on October 26, 2021

နေ့စဉ်မြစ်ရေခန့်မှန်းချက်

၂၅.၁၀.၂၀၂၁ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

Ministry of Transport and Communications / Posted on October 26, 2021

၂၅.၁၀.၂၀၂၁ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

Newspaper

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၆ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ် ၁၈ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့။


Publisher: မြန်မာ့အလင်း

Publication Date: 2021

Page: 32 Pages

Language: မြန်မာ

mnp-resource-button-download

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၅ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ် ၁၇ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။


Publisher: မြန်မာ့အလင်း

Publication Date: 2021

Page: 32 Pages

Language: မြန်မာ

mnp-resource-button-download

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တပေါင်းလဆန်း ၄ ရက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ် ၁၆ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။


Publisher: မြန်မာ့အလင်း

Publication Date: 2021

Page: 32 Pages

Language: မြန်မာ

mnp-resource-button-download

Video