သတင်းထုတ်ပြန်ချက် Ministry of Information/ Naypyitaw / March 12, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၊ ၁၀ / ၂၀၁၉

Ref: Myanmar President Office