Document

Industries

6 Documents


  • ဓာတုပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအန္တရာယ်မှ တားဆီးကာကွယ်ရေး၊ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၃/၂၀၁၈)


   • Publisher :
   • Publication Date : 05-09-2018
   • Page :
   • Language : Myanmar
   • Download
  • ဘွိုင်လာဥပဒေ


   • Publisher :စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 14-07-2015
   • Page :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • Industry Policy


   • Publisher :Ministry of Industry
   • Publication Date : 01-02-2016
   • Page :
   • Language : English
   • Download
  • အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မူဝါဒ


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language : English
   • Download
  • Private Industrial Enterprise Law


   • Publisher :The State Law and Order Restoration Council
   • Publication Date : 26-11-1990
   • Page :6
   • Language : ႏEnglish
   • Download
  • Industry နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသောဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • Publication Date : 26-10-2013
   • Page :0
   • Language : English-Myanmar
   • Download
BREAKING NEWS