မော်တော်ယာဉ်သက်တမ်းတိုးယာဉ် မှန်/မမှန် စစ်ဆေးရန် ရက်ချိန်းရယူခြင်း


Ministry of Transport and Communications / June 28, 2022

ယာဉ်သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ရန် ရောက်ရှိရက်မှ ရက်ပေါင်း (၃၀ ) ထိ ရက်ချိန်းကြိုတင်ယူရန် Attachment မှ ရက်ချိန်းကြိုတင်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်FAQs