Security

5 Documents


  • DMA.S (Document)


   • Publisher :SS
   • Publication Date : 30-08-2019
   • Page :2
   • Language : English
   • Download
  • Information Technology


   • Publisher :ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 15-12-2018
   • Page :9
   • Language : မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်
   • Download
  • ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက် (လပွတ္တာ၊ဧရာဝတီ)


   • Publisher :အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဉီးစီးဌာန ဧရာဝတီ
   • Publication Date : 20-09-2018
   • Page :40
   • Language : myanmar
   • Download
  • မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ဥပဒေ/နည်းဥပဒေ


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language :
   • Download
  • အကျဉ်းထောင်နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း


   • Publisher :
   • Publication Date : 19-06-2018
   • Page :
   • Language : English
   • Download
BREAKING NEWS