မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးရန်


/ August 24, 2018

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 • လုပ်ငန်းရှင်သည်မှတ်ပုံတင်စက်မှုလုပ်ငန်းအား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန်နှစ်စဉ် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်းကြိုတင်၍ တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှုးထံ ပုံစံ(င)ဖြင့်လျှောက်ထားပါသည်
 • ဖော်ပြပါစက်မှုလုပ်ငန်းသည် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ညီညွတ်ပြီး၊ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ကြေးပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားတင်ပြလျှင် တိုင်း/ပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှုးသည် မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရပါသည်။
 • အောက်ပါစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ကို ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မှစိစစ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနသို့ တင်ပြရပါသည်
  • အရက်/ဘီယာလုပ်ငန်း
  • အချိုရည်၊အချိုရည်အမှုန့်လုပ်ငန်း
  • စီးကရက်လုပ်ငန်း
  • အနောက်တိုင်း/တိုင်းရင်းဆေးဝါးလုပ်ငန်း
  • အချိုမှုန့်လုပ်ငန်း
 • နှစ်စဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားပါက သက်တမ်းတိုးကြေးအပြင် သက်တမ်းတိုးကြေး၏ ၅၀%ကို ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရပါသည်။
 • နှစ်စဉ်ခွင့်ပြုကာလကုန်ဆုံးသည့်အထိ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါက စက်မှုမှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပါသည်။မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၀ ခု

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ