စာရင်းအင်း

၂၀ အချက်အလက်များ


  • Statistics Journals


   • ထုတ်ဝေသူ :CSO
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 04-09-2018
   • စာမျက်နှာ :65
   • ဘာသာစကား : Myanmar
   • Download
  • မြန်မာ့စဉ်ဆက်မပြတ်၁၂၃


   • ထုတ်ဝေသူ :စီမံ၊ဘဏ္ဍာ
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-09-2018
   • စာမျက်နှာ :
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ
   • Download
  • သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ


   • ထုတ်ဝေသူ :ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 05-12-2018
   • စာမျက်နှာ :9
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ/အင်္ဂလိပ်
   • Download
  • မြန်မာ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း


   • ထုတ်ဝေသူ :စီမံ/ဘဏ္ဍာ
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 01-08-2018
   • စာမျက်နှာ :300
   • ဘာသာစကား : English/မြန်မာ
   • Download
  • Anniversity Magazzine


   • ထုတ်ဝေသူ :
   • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 30-09-2018
   • စာမျက်နှာ :20
   • ဘာသာစကား : မြန်မာ နှင် အင်ဲလိပ်
   • Download
အထူးသတင်း