အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းများ - ၄ ခု

A

Agency:မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 21, 2019

Testing for vacancy dma

Agency:ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:August 15, 2019

အငယ်တန်းစာရေးများ ခေါ်ယူခြင်း

Agency:

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 24, 2018

နနနနာ

Agency:စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ပိတ်သိမ်းမည့်နေ့:September 18, 2018

HOT NEWS
January 4,