ဝန်ဆောင်မှုများ


/ August 28, 2018

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)ကမ္ဘာ့လှည့်ဗီဇာအတွက် ခွင့်ပြုနိုင်ငံ

(ခ)ဝင်ရောက်လျှောက်ထားမည်

(ဂ)သတ်မှတ်လျှေက်လွှာပုံစံ

ဝန်ဆောင်ခ

(က)ကမ္ဘာလှည့် (၅၀)ဒေါ်လာ

(ခ)လုပ်ငန်း (၇၀)ဒေါ်လာ

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)ကမ္ဘာလှည့်

  • လျှောက်လွှာ
  • ကာလာဓာတ်ပုံ

(ခ)လုပ်ငန်း

  • လျှောက်လွှာ
  • ကာလာဓာတ်ပုံ
  • စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးးသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
  • သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှ ဖိတ်ခေါ်စာ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

အဆင့်-၁

eVisaဝက်ဘ်ဆိုဒ်သို့ဝင်ခြင်း

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ဆက်သွယ်ရန်email - contact@moip.gov.mm

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်- +9567341125

ဝန်ဆောင်မှုရရှိမည့်နေရာ

 မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

ဝန်ဆောင်မှု (အွန်လိုင်း) - ၁ ခု ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

April 6 online service title

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

April 6 online service summary

Rating